Općenito

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, nadzire ili kojima raspolaže Psihijatrijska bolnica Ugljan uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15), a ostvaruje se podnošenjem zahtjeva za pristup informacijama ili zahtjeva za ponovnu uporabu informacija. Zahtjev je moguće podnijeti službeniku za informiranje na slijedeće načine:

  • poštom na adresu: Psihijatrijska bolnica Ugljan, Otočkih dragovoljaca 42, 23275 Ugljan
  • elektroničkom poštom na adresu danijela.stipanic.graf@pbu.hr
  • telefonom na broj 023.208.273
  • faksom na broj 023.288.183
  • osobno donijeti u pisarnicu Psihijatrijske bolnice Ugljan

Da bi zahtjev za pristup informacijama bio valjan, obavezno mora sadržavati naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime, prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe podnositelja zahtjeva i njeno sjedište… Nepotpuni zahtjevi neće se uzeti u postupak.

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, a u skladu s gore spomenutim Zakonom.

 

Skip to content