Energetska obnova Odjela VII

Naziv projekta: Energetska obnova zgrade Psihijatrijske bolnice Ugljan – ODJEL 7 na adresi Ulica Otočkih dragovoljaca 42, Ugljan (Općina Preko)

 

Korisnik: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN, Ulica Otočkih dragovoljaca 42, Ugljan (Općina Preko)

 

Ukupna vrijednost projekta: 3.462.350,63 kn

 

Iznos koji sufinancira EU:

  • Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja: 459.514,32 kn
  • Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije : 114.114,91 kn

 

Vlastita sredstva: 1.888.721,40 kn

 

Razdoblje provedbe projekta:  17.01.2019. godine – 17.01.2021. godine

 

Projektant:

  • Glavni projekt: E.K. d.o.o. Rijeka, Šetalište XIII divizije 45
  • Strojarski projekt: AMF INŽENJERING d.o.o. Opatija, Nova cesta 68
  • Elektrotehnički projekt: OM PROJEKT d.o.o. Rijeka, Tizianova 32

 

Izvođač radova:

Zajednica ponuditelja:

  • CRIVAC d.o.o. Solin (Grad Solin), Zvonimirova 75
  • CAPITALIS d.o.o. Zvekovica (Općina Konavle), Odvojak IV /4
  • LAVIN d.o.o. Split (Grad Split), 141. brigade 12

 

Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu:

3M BIRO j.d.o.o. Rijeka, Ignacija Henckea 1

 

Glavni nadzorni inženjer:

Miroslav Popović dipl. ing. arh.

 

Voditelj projekta:

Odvjetničko društvo Stanić i partneri d.o.o. Rijeka, Riva 4

 

Promidžba i vidljivost:

Nova Suha d.o.o. Zadar, Dalmatinskog sabora 8

 

Kontakt osobe za više informacija:

Aleksandra Hajduković, tel: 091-251-7495

e-mail: aleksandra.hajdukovic@stanic-lawfirm.com

 

Kratki opis projekta:

Predmet projekta je energetska obnova zgrade Psihijatrijske bolnice Ugljan – Odjela 7 na adresi Ulica Otočkih dragovoljaca 42, Ugljan (Općina Preko).

Izveden je zahvat na zgradi Psihijatrijske bolnice Ugljan – Odjel 7, s ciljem povećanja energetske učinkovitosti kroz smanjenje godišnje potrebne toplinske energije za 74,49% te smanjenje emisije CO2 za 39,88%, i to termičkom sanacijom vanjske ovojnice zgrade, povećanjem toplinske zaštite poda prema tlu i stropa prema negrijanom tavanu, zamjenom vanjske stolarije, sanacijom postojećih instalacija vodovoda i kanalizacije, zamjenom završnih slojeva podova, sanacijom zidova, spuštanjem stropova, zamjenom salonit azbestnih ploča sa limenim pokrovom, ugradnjom visokoučinkovitih dizalica topline u izvedbi zrak-voda, ventilatorskih konvektora, odgovarajućih pumpi, cjevovoda i uređaja automatske regulacije te moderniziranjem unutarnje rasvjete visokoefikasnim LED izvorima svjetlosti i izvođenjem sustava zaštite od munje.

Nakon provedene energetske obnove, zgrada Psihijatrijske bolnice Ugljan – Odjel 7 ima energetski razred B u odnosu na specifičnu godišnju potrebnu toplinsku energiju za grijanje, odnosno razred A+ u odnosu na specifičnu godišnju primarnu energiju.

Vrijednosti ostvarene prema energetskom certifikatu iznose kako slijedi: godišnja potrebna toplinska energija za grijanje QH,nd: ukupno 15.430,21 [kWh/a], godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje QC,nd: ukupno 15.345,83 [kWh/a], godišnja isporučena energija Edel: ukupno 29.785,71 [kWh/a], godišnja primarna energija Eprim: ukupno 48.074,13 [kWh/a].

Predmetna građevina izvedena je na način da ispunjava zahtjeve u pogledu primjene obnovljivih izvora energije i to najmanje 30% godišnje isporučene energije podmireno iz obnovljivih izvora energije: udio OIE = 62,6% > 30% te niska primarna energija Eprim/m2Ak: E prim izr = 147,68 < E prim dop = 250,00 [kWh/(m2a)].

Zaključno, budući da su uvjeti zadovoljeni, možemo zaključiti da se predmetna građevina uslijed izvršene energetske obnove može svrstati u nZEB zgrade.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Svrha i opravdanost projekta nalazi se u promicanju energetske učinkovitosti s ciljem smanjenja potrošnje energije i smanjenju emisije CO2.

Naime, zgrada Odjela 7 bila je loše toplinski izolirana zbog čega je potrošnja energije bila velika. Planiranim i ostvarenim zahvatom postigla se značajno bolja toplinska izoliranost zgrade, smanjena je potrošnja energenata, a time i emisija štetnog CO2 u atmosferu, slijedom čega projekt ima izražen i ekološki karakter.

Ciljana skupina koja je obuhvaćena predmetnim projektom je prije svega sama Psihijatrijska bolnica Ugljan, koja će uslijed energetske obnove postići uštede u potrošnji energenata zbog čega će se ušteđena sredstva moći preraspodijeliti na druge stavke važne za rad ustanove te tako utjecati na kvalitetniji rad ustanove. Projekt energetske obnove zgrade nužan je korak u održavanju i očuvanju imovine potrebne za rad.

Posredno su ciljana skupina i zaposlenici ustanove, koji će također imati koristi od projektnih rezultata, obzirom da će po provedenoj energetskoj obnovi raditi u ugodnijem i zdravijem okruženju (prije energetske obnove je u zgradi postojao problem dotrajalosti materijala, neki od prostora su bili vlažni i slabo grijani, itd.), a koje okruženje može značajno utjecati na kvalitetu rada zaposlenika na način da će zaposlenici biti zadovoljniji utoliko što je njihova radna okolina sada novouređena, suha, kvalitetno grijana ili hlađena, itd.. Posredno su ciljana skupina i pacijenti bolnice, na koje okolina u kojoj se nalaze i prostori u kojima borave također mogu znatno utjecati, posebno kada se uzme u obzir da je Korisnik psihijatrijska bolnica. Nadalje, ušteđena sredstva od smanjene potrošnje energenata moći će se preusmjeriti na druge troškove ustanove kao što su bolja oprema, lijekovi ili usluge pacijentima, a što će direktno utjecati na povećanje kvalitete rada ustanove. Na taj će se način svaka uložena kuna u energetsku obnovu zgrade Psihijatrijske bolnice Ugljan – Odjel 7 multiplicirati na više načina i razina: kroz uštedu energenata, kroz smanjenje emisije CO2, kroz zaštitu okoliša, kroz stvaranje ugodnijeg okruženja za rad i zadovoljnijih zaposlenika koji onda pružaju bolju uslugu pacijentima, a što posljedično znači kvalitetnije i uspješnije programe liječenja.

 

Više o europskim fondovima na poveznicama:

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

https://strukturnifondovi.hr/

https://razvoj.gov.hr/

Skip to content