Energetska obnova Zgrade socijalnog smještaja

Naziv projekta: Energetska obnova zgrade Psihijatrijske bolnice Ugljan – ZGRADA SOCIJALNOG SMJEŠTAJA na adresi Ulica Otočkih dragovoljaca 42, Ugljan (Općina Preko)

 

Korisnik: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN, Ulica Otočkih dragovoljaca 42, Ugljan (Općina Preko)

 

Ukupna vrijednost projekta: 7.320.592,50 kn

 

Iznos koji sufinancira EU:

  • Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja: 995.484,60 kn
  • Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije : 227.433,49 kn

 

Vlastita sredstva: 4.097.674,41 kn

 

Razdoblje provedbe projekta:  03.01.2019. godine – 03.02.2022. godine

 

Projektant:

  • Glavni projekt: E.K. d.o.o. Rijeka, Šetalište XIII divizije 45
  • Strojarski projekt: AMF INŽENJERING d.o.o. Opatija, Nova cesta 68
  • Elektrotehnički projekt: OM PROJEKT d.o.o. Rijeka, Tizianova 32

 

Izvođač radova:

Zajednica ponuditelja:

  • CRIVAC d.o.o. Solin (Grad Solin), Zvonimirova 75
  • CAPITALIS d.o.o. Zvekovica (Općina Konavle), Odvojak IV /4
  • LAVIN d.o.o. Split (Grad Split), 141. brigade 12

 

Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu:

N.E.K. d.o.o. Rijeka, Šetalište XIII divizije 45

 

Glavni nadzorni inženjer:

Miroslav Popović dipl. ing. arh.

 

Voditelj projekta:

Odvjetničko društvo Stanić i partneri d.o.o. Rijeka, Riva 4

 

Promidžba i vidljivost:

Nova Suha d.o.o. Zadar, Dalmatinskog sabora 8

 

Kontakt osobe za više informacija:

Aleksandra Hajduković, tel: 091-251-7495

e-mail: aleksandra.hajdukovic@stanic-lawfirm.com

 

Kratki opis projekta:

Predmet projekta je energetska obnova zgrade Psihijatrijske bolnice Ugljan – Zgrada socijalnog smještaja na adresi Ulica Otočkih dragovoljaca 42, Ugljan (Općina Preko).

Projektom se izvodi zahvat na Zgradi socijalnog smještaja, radi povećanja energetske učinkovitosti kroz smanjenje godišnje potrebe toplinske energije za 84,95% te smanjenje emisije CO2 za 67,37%. Planira se izvedba dodatne toplinske zaštite na vanjskoj ovojnici zgrade, toplinske zaštite stropa prema negrijanom tavanu, poda prema tlu, zamjena stolarije i sistema grijanja ugradnjom dizalica topline u izvedbi zrak-voda. Modernizirati će se unutarnja rasvjeta, izvesti će se sustav zaštite od munje te elektroinstalacija uz termotehniku. Rekonstruirati će se razdjelni ormari, zamijeniti instalacije snage, utičnica i slabe struje.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Svrha i opravdanost projekta nalazi se u promicanju energetske učinkovitosti s ciljem smanjenja potrošnje energije i smanjenju emisije CO2.

Naime, trenutno je zgrada Psihijatrijske bolnice Ugljan – Zgrada socijalnog smještaja loše toplinski izolirana, zbog čega je potrošnja energije velika. Planiranim zahvatom postići će se značajno bolja toplinska izoliranost zgrade, smanjiti će se potrošnja energenata, a time i emisija štetnog CO2 u atmosferu, slijedom čega projekt ima izražen i ekološki karakter.

Ciljana skupina je prije svega sama Psihijatrijska bolnica Ugljan, koja će planiranim zahvatom postići uštede u potrošnji energenata, zbog čega će se ušteđena sredstva moći preraspodijeliti na druge stavke važne za rad Ustanove te tako utjecati na kvalitetniji rad ustanove.

Projekt obnove zgrada nužan je korak u održavanju i očuvanju imovine potrebne za rad. Psihijatrijska bolnica Ugljan zapošljava 280 ljudi i jedna je od 7 psihijatrijskih bolnica u Hrvatskoj. Gravitira joj stanovništvo Dalmacije, ali i ostalih dijelova Hrvatske, zbog čega je kvaliteta rada i očuvanje i održavanje sredstava za rad, dakle, prije svega zgrada bolnice, vrlo važno za široko područje Republike Hrvatske.

Posredno su ciljana skupina i zaposlenici ustanove, koji će po provedenoj energetskoj obnovi raditi u ugodnijem i zdravijem okruženju (trenutno u zgradi postoji problem dotrajalosti materijala, neki prostori su vlažni, slabo grijani i sl.), a koje okruženje može znatno utjecati na kvalitetu rada zaposlenika na način da će zaposlenici biti zadovoljniji ukoliko njihova radna okolina bude novouređena, suha, kvalitetno grijana ili hlađena i sl.

Posredno su ciljana skupina i pacijenti bolnice na koje okolina u kojoj se nalaze i prostori u kojima borave također mogu znatno utjecati, posebno kada se uzme u obzir da se radi o psihijatrijskoj bolnici. Novouređeni prostori svakako su poticajnija i zdravija okolina za provedbu bilo kakvih programa psihijatrijskog liječenja. Bolnica ima kapacitet od 483 kreveta. Na godišnjoj razini kroz bolnicu prođe oko 1070 pacijenata.

Nadalje, ušteđena sredstva od smanjene potrošnje energenata moći će se preusmjeriti na druge troškove ustanove kao što su bolja oprema, lijekovi ili usluge pacijentima, a što će direktno utjecati na povećanje kvalitete rada ustanove.

Na taj se način svaka uložena kuna u energetsku ustanovu zgrade psihijatrijske bolnice multiplicira na više načina i razina: kroz uštedu energenata, smanjenje emisije CO2, zaštitu okoliša, stvaranje ugodnijeg okruženje za rad i zadovoljnijih zaposlenika, koji onda pružaju bolju uslugu pacijentima, a što posljedično znači kvalitetnije i uspješnije programe liječenja.

 

Više o europskim fondovima na poveznicama:

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

https://strukturnifondovi.hr/

https://razvoj.gov.hr/

Skip to content