Prijam u dom

Dom za odrasle osobe Psihijatrijske bolnice Ugljan osnovan je 15. listopada 2003. godine rješenjem Ministarstva socijalne skrbi Republike Hrvatske (Klasa: UP/I-550-01/03-01/14, Urbroj: 524-05/2-03-2) kao javna ustanova socijalne skrbi sa sjedištem na otoku Ugljanu .

Dom ima kapacitet od 33 korisnika pri čemu može biti realizirano dvadeset smještaja na teret Ministarstva te trinaest smještaja na temelju ugovora s Psihijatrijskom bolnicom Ugljan (privatni smještaj). Sobe su jednokrevetne, dvokrevetne i trokrevetne.

Smještaj preko MINISTARSTVA

Ukoliko ste zainteresirani za smještaj u dom potrebno je podnijeti zahtjev za smještaj nadležnom (prema mjestu prebivališta budućeg korisnika) Centru za socijalnu skrb (zamolba za smještaj) sa pratećom dokumentacijom:

  • nalaz i mišljenje liječnika psihijatra (ne stariji od 6 mjeseci)
  • medicinska dokumentacija iz povijesti bolesti (prijašnja otpusna pisma, ostali nalazi ako osoba boluje i od drugih bolesti)
  • rodni list, domovnicu i presliku osobne iskaznice
  • preslika zdravstvene iskaznice i iskaznice dopunskog osiguranja
  • ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju ukoliko je sklopljen
  • rješenje o skrbništvu ako je osobi oduzeta poslovna sposobnost
  • socijalna anamneza ( obiteljske prilike, stambeni uvjeti)
  • potvrda o visini prihoda (porezna, mirovinsko)

PRIVATNI SMJEŠTAJ

Ukoliko ste zainteresirani za PRIVATNI smještaj u dom potrebno je podnijeti zahtjev za smještaj pisanim putem ili na e-mail adresu (zamolba za smještaj) sa pratećom dokumentacijom:

 

Nakon što se zamolba zaprimi, o prijemu odlučuje komisija. Ukoliko u datom trenutku nema slobodnih kapaciteta, a po mišljenju komisije osoba udovoljava uvjetima za prijem u dom, ista se upisuje na listu čekanja. Komisija svoju odluku dostavlja poštom u pisanom obliku. Kako biste provjerili raspoloživost smještaja, kao i ostale informacije, slobodno nas kontaktirajte na telefon socijalne radnice ili na e-mail adresu.

Skip to content