Psihijatrijska bolnica Ugljan dobila je certifikat ISO 9001:2015

Psihijatrijska bolnica Ugljan dobila je certifikat sukladnosti sa međunarodnom normom ISO 9001:2015 – sustav upravljanja kvalitetom. Tim činom Psihijatrijska bolnica Ugljan se pridružila velikom  broju zdravstvenih ustanova širom Europe  koje su odlučile certificirati svoj sustav upravljanja kvalitetom. Certifikat je dodijeljen nakon provedenog postupka certifikacije od strane Bureau Veritas koji dokazuje da je sustav upravljanja kvalitetom u Psihijatrijskoj bolnici Ugljan provjeren i da zadovoljava propisane zahtjeve norme. Certifikat je ravnatelju doc. dr. sc. Mladenu Mavaru uručio Miljenko Gospodarić, Voditelj prodaje vodeće međunarodne kuće Bureau Veritas. Čestitavši ravnatelju, Gospodarić je naglasio važnost uspostave sustava upravljanja kvalitetom na sveukupno poslovanje organizacije.

Psihijatrijska bolnica Ugljan jedna je od rijetkih ustanova ovog profila u Hrvatskoj koja se odlučila na vanjsku potvrdu i priznanje uspješnosti svog sustava upravljanja. Odluku o implementaciji sustava upravljanja ravnatelj doc. dr. sc. Mavar je donio u drugoj polovici 2016. godine sa svrhom unapređenja i poboljšanja učinkovitosti sustava upravljanja te povećanja zadovoljstva pacijenata. Test uspješno uvedenog sustava upravljanja kvalitetom je bio certifikacijski audit 20. i 21. veljače 2017. proveden od strane Bureau Veritas, a potvrda i naknadno izdani certifikat sa akreditacijom Hrvatske Akreditacijske Agencije (HAA), ali i međunarodno poznate UKAS akreditacije (United Kingdom Accreditation Service). Certifikacijski ciklus traje tri godine i podrazumijeva provedbu inicijalnog i glavnog certifikacijskog audita te dva godišnja kontrolna audita koji Psihijatrijsku bolnicu Ugljan očekuju u slijedeće dvije godine sa svrhom potvrde kontinuirane provedbe i unapređenja certificiranog sustava upravljanja kvalitetom.

Uvođenje ovog sustava u Psihijatrijsku bolnicu Ugljan doprijenilo je širenju svijesti o važnosti pružanja kvalitetne usluge u cijeloj organizaciji, postavljanje ciljeva na svim razinama te  primjena dijela donesenih politika, procedura i radnih uputa u cijeloj organizaciji sa svrhom kontinuiranog poboljšanja poslovanja.

ISO 9001