“Uz tjelovježbu smo zdraviji” – predstavljanje projekta

U četvrtak. 15. prosinca 2016. godine održana je konferencija na kojoj je predstavljen projekt “Uz tjelovježbu smo zdraviji” kojeg provodi Psihijatrijska bolnica Ugljan, a financira se sredstvima Zaklade Adris. Naime, u travnju 2016. godine Zaklada Adris je objavila natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava u pet kategorija: Znanje i otkrića, Stvaralaštvo, Ekologija, Baština i Dobrota. Naša Bolnica svoj projekt je prijavila upravo u ovoj potonjoj kategoriji – Dobrota. Prema izvješću o rezultatima natječaja za dodjelu sredstava Zaklade Adris 2016. godine vidljivo je da je na predmetni natječaj pristiglo ukupno 779 prijava dok je 46 projekata odobreno za financiranje, među kojima je i ovaj naš.

24. listopada 2016. godine Psihijatrijska bolnica Ugljan i Zaklada Adris sklopile su Ugovor o namjenskoj donaciji kojom se za provedbu projekta “Uz tjelovježbu smo zdraviji” odobrava 10.000,00 kn. Cilj projekta je “Unaprijediti terapiju tjelovježbom za pacijente Psihijatrijske bolnice Ugljan”. U tu svrhu ponajprije smo pristupili nabavci potrebnih sprava i rekvizita za tjelovježbu, a bilo je potrebno i urediti i prilagoditi prostoriju u kojoj će se tjelovježba provoditi.

Kako bi se odabrala za naše pacijente najoptimalnija dinamika i način provođenja terapije tjelovježbom angažirali smo gđicu Mariju Tomaš, magistru kineziologije te doktoranticu na istoimenom postiplomskom studiju.

Organizacijom spomenute konferencije završava formalna provedba projekta, ali sprave i rekviziti u novouređenom prostoru ostaju našim pacijentima na trajno korištenje.