Upravno vijeće

Članovi Upravnog vijeća:

Igrid Melada, prof. – predsjednica

Anka Šušak, dipl. uč.

Iva Miletić, mag. oec.

Nikolina Kolanović, mag. psih.

Martina Furlan, dipl. iur.

Olivera Vuksan Kolega, dr. med.

Andrea Smud, bacc. med. techn.

 

1. sjednica Upravnog vijeća-zaključci

2. sjednica Upravnog vijeća-zaključci

3. sjednica Upravnog vijeća-zaključci

4. sjednica Upravnog vijeća-zaključci

5. sjednica Upravnog vijeća-zaključci

6. sjednica Upravnog vijeća-zaključci

7. sjednica Upravnog vijeća-zaključci

8. sjednica Upravnog vijeća-zaključci

9. sjednica Upravnog vijeća-zaključci

10. sjednica Upravnog vijeća-zaključci

11. sjednica Upravnog vijeća-zaključci

12. sjednica Upravnog vijeća-zaključci

13. sjednica Upravnog vijeća-zaključci

1. IZV sjednica Upravnog vijeća-zaključci

2. IZV sjednica Upravnog vijeća-zaključci

 

 

Skip to content