Odjel za psihogerijatriju

Voditelj odjela: Valentina Borković, dr. med. spec. psihijatar

Tel: 023/208-230

Glavna sestra odjela: Biljana Babić, mag. med. techn.

Psiholog: Lucijana Rupić, prof. psihologije

Socijalni radnik: Božena Kasap, mag.soc. rad

 

 

Indikacije za prijem na ovaj odjel imaju pacijenti s organskim i simptomatskim duševnim poremećajima, pacijenti s kasnim i rezidualnim psihičkim smetnjama po dugotrajnoj ovisnosti o alkoholu; na planu kognicije, afekta, ličnosti i ponašanja.

Na odjelu se nalazi jedna izdvojena soba za intenzivnije praćenje i nadzor nepokretnih i teže somatski oboljelih osoba sa psihičkim poremećajem.

Nakon dijagnostike (koja uključuje anamnezu i pregled pacijenata, te, po indikaciji, psihologijsku obradu, laboratorij, konzilijarni pregled interniste, neurologa, EEG, EKG, i UZV), pristupa se liječenju pacijenata medikamentnom terapijom, te individualnim psihoterapijskim, suportivnim tehnikama, fizikalnoterapijskim vježbama. Pacijenti se uključuju u radno-okupacione sadržaje u okviru radne terapije ili u aktivnosti na odjelu; održavanje odjelnog vrta, izrada odjelnih plakata i sličnim aktivnostima. Tijekom ljetnih mjeseci, uz ostale aktivnosti, pacijentima se pojedinačno odredi kupanje na bolničkoj plaži uz nadzor.

Na odjelu je raspoređeno 5 medicinskih sestara, 7 medicinskih tehničara i 1 njegovateljica. Svakodnevno se ostvaruje suradnja s psiholozima, fizioterapeutom, radnim terapeutom i socijalnom radnicom.

Obitelj je u mogućnosti svaki dan posjetiti pacijente u periodu od 9,00 do 18,00 tijekom ljetnih mjeseci i od 9,00 do 17,00 tijekom zimskih mjeseci.

Skip to content