Odjel za forenzičku psihijatriju

Voditelj odjela: Darko Labura, dr. med. spec. psihijatar, subspecijalist forenzičke psihijatrije

Tel: 023/208-217

Glavna sestra odjela: Kristina Delić, bacc. med. techn.

Psiholog: Suzana Tomić, prof. psihologije

Socijalni radnik: Ilenka Ivas, dipl. soc. rada

 

 

U počecima rada Psihijatrijske bolnice Ugljan nije službeno postojao odjel koji bi isključivo zbrinjavao forenzičke pacijente,već su oni bili raspoređeni na drugim odjelima namijenjenim liječenju muških pacijenata. Forenzički pacijenti u to vrijeme pristizali su sporadično iz drugih ustanova, uglavnom iz Psihijatrijske bolnice Vrapče.

Tek dolaskom dr.Jane Telak u našu ustanovu na prijelazu iz sedamdesetih u osamdesete godine prošlog stoljeća formira se Forenzički odjel. Međutim, uz forenzičke, na odjelu se liječi i manji broj drugih pacijenata s akutnim stanjima.

Od 2003.god. Forenzički odjel vodi dr.Darko Labura. Na osnovi izmjena općih akata ustanove osnovana je Služba za forenzičko zbrinjavanje i forenzičko vještačenje, koja je tako funkcionirala sve do izmjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Zbog nemogućnosti daljnjeg formiranja službi u Psihijatrijskoj bolnici Ugljan prema važećim standardima i normativima služba je ugašena.

Budući tadašnje Ministarstvo zdravstva 2006. godine izdaje suglasnost za 37 forenzičkih kreveta tu se počinju primati isključivo pacijenti po prisilnoj hospitalizaciji prema rješenjima Ministarstva te županijskih sudova.

Također, važno je naglasiti da su se posljedica ratnih zbivanja osjetile i na Forenzičkom odjelu. Tijekom ratnih, ali i poratnih godina u našu bolnicu pristizao je kontingent i forenzičkih i psihijatrijskih pacijenata te štićenika iz BiH zbog zatvaranja tamošnjih zavoda, ustanova i domova u kojima su se nalazili uglavnom kronični psihijatrijski bolesnici, a koji i tada nisu imali mogućnost resocijalizacije ili je ona bila vrlo mala.

Značajke forenzičkih pacijenata u našoj bolnici ne razlikuju se u bitnome u statusu od forenzičkih pacijenata u drugim ustanovama. Radi se o muškim pacijentima. Ukoliko se i dogodi da u bolnicu bude zaprimljena pacijentica u forenzičkom statusu, što je rijetkost, ona se smješta na akutni ženski odjel. Forenzički pacijenti koji se smještaju u ovu bolnicu su oni koji su u neubrojivom stanju počinili djelo prijetnje, nasilje u obitelji, nanošenje tjelesnih ozljeda, nezakonit promet psihoaktivnim tvarima, a u manjem broju se radi o forenzičkim pacijentima koji su počinili teže kazneno djelo, odnosno ubojstvo ili pokušaj ubojstva. S obzirom na ograničene mogućnosti kapaciteta,te nadzora i sigurnosti smještaja forenzičkih pacijenata, nastojalo se u dogovoru i u suradnji s Povjerenstvom za smještaj forenzičkih pacijenata ishodovati da na Forenzički odjel PB Ugljan bivaju smješteni ipak oni manje agresivni, manje zahtjevni u pogledu sigurnosti smještaja, mogućnosti bijega. Od dijagnostičkih kategorija nastojalo se da što manje budu prisutni poremećaji osobnosti, te ovisnici o psihoaktivnim tvarima. U tom pogledu postojalo je razumijevanje, kako u Ministarstvu, tako i među kolegama u Povjerenstvu koji su voditelji forenzičkih odjela u drugim ustanovama. Međutim, izmjenom Zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama, te njegovom primjenom od 1. siječnja 2015.god., ukinuto je Povjerenstvo za smještaj forenzičkih pacijenata na nivou Ministarstva zdravlja, stoga sudovi direktno i bez konzultacije s voditeljem Forenzičkog odjela šalju pacijente na Forenzički odjel.

Danas se na Forenzičkom odjelu smještaju neubrojive osobe prema čl. 51. st. 1. Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama kao i prema čl. 40. o produljenju prisilnog smještaja za one kojima je istekao rok za forenzički status, a postoji potreba za daljnjim liječenjem.

Odjel ima 14 bolesničkih soba i jednu sobu za izolaciju nemirnih pacijenata, odjelnu ambulantu, dvije sobe za liječnike, jednu sobu za glavnu sestru odjela te dvije sobe za srednje medicinsko osoblje te ostale potrebne prostorije. Uz odjelne aktivnosti za forenzičke pacijente, tu se obavlja i ambulantna djelatnost u Forenzičkoj ambulanti PB Ugljan u gradu Zadru, a odnosi se na pacijente kojima je određeno psihijatrijsko liječenje na slobodi, prema čl.51.st2.

Uz voditelja odjela, kojem je forenzička psihijatrija uža specijalnost, radi tu i još jedan liječnik psihijatar, glavna sestra odjela, te ostalo medicinsko i pomoćno osoblje.

Na odjelu se u okviru tretmana forenzičkih pacijenata obavlja farmakoterapija, individulana i grupna psihoterapija, socioterapija u okviru terapijske zajednice, rehabilitacija i resocijalizacija, te priprema i izvršenje privremenih otpusta i povratka u društvo – obitelj,dom,hraniteljsku obitelj . Resocijalizaciju potpomaže i aktivno sudjeluje socijalni djelatnik bolnice, kao i psiholog koji odrađuje grupnu psihoterapiju. Radno-okupaciona terapija obavlja se u okviru jedinstvene bolničke radno-okupacione jedinice, u kojoj svakodnevno sudjeluju pacijenti sa forenzičkog odjela.

Skip to content