Odjel za demencije, psihijatriju starije životne dobi i palijativnu skrb duševnih bolesnika

Voditelj odjela: mr.sc. Vitomir Višić, dr. med. spec. psihijatar

Tel: 023/208-234

Glavna sestra odjela: Andrea Smud, bacc. med. techn.

Psiholog: Suzana Tomić, prof. psihologije

Socijalni radnik: Martina Šarin, dipl. soc. rad

Zadarska regija poznata je u povijesti naše države po tome da je 1396 u gradu Zadru osnovano prvo sveučilište u našoj Zemlji. 1806 Također u Zadru sa radom je započeo i prvi medicinski Fakultet na ovim područjima. Nastavljajući vizionarsku tradiciju, te osjećajući bilo sadašnjeg tenutka i potreba unutar struke, društva i lokalne zajednice, rješenjem Upravnog vijeća, Psihijatrijske bolnice Ugljan od 02.lipnja 2014 godine dotadašni Odjel Psihogerijatrije preimenovan je u ODJEL ZA DEMENCIJE, PSIHIJATRIJU STARIJE ŽIVOTNE DOBI I PALIJATIVNU SKRB DUŠEVNIH BOLESNIKA. Ovom odlukom naša Ustanova dobila prvi odjel ovog tipa u Republici Hrvatskoj. Na ovaj način  ponovno u povijesti zadarska se regija svrstala u sam vrh medicine naše zemlje, dajući odgovor na pitanja o skrbi najpotrebnijima od najpotrebnijih.

Na Odjelu za demencije, psihijatriju starije životne dobi i palijativnu skrb duševnih bolesnika zbrinjava se 52 pacijenta, oba spola, sa varijabilnim brojem pacijenta/ica. Predominantno je riječ o pacijentima/cama starije životne dobi koji boluju od raznolikih psihijatrijskih dijagnoza, a zbrijnavanje je determinirano imenom odjela. Pacijenti koji gravitiraju Ustanovi i Odjelu pripadaju području Zadarske županije ali i cijele Dalmacije, uključujući zaleđe i otoke. Rad se bazira na integrativnom modelu i spoju somatske medicine i psihijatrijske struke, s naglaskom na socijalnu komponentu, te se odvija se po principu bio-psiho-socijalnog modela liječenja. Osim uspostave trajnog i kontinuiranog psiho-somatskog nadzora i praćenja ovakvih pacijenata, zahvati se proširuju i na obitelj. Opseg svih zahvata obuhvaća prostor holističkog pristupa; od kontrole simptoma, smanjenja progresije bolesti, somatskog nadzora, socijalnih i pravnih zahvata, psihološke potpore i edukacije. Sve to u konačnici rezultira boljom kvalitetom života samog pacijenta i njegove obitelji.

Zbog potrebe palijativnog zbrinjavanja lokalne zajednice i egzistiranja ustanove u otočkoj sredini, Odjel nudi i ovaj vid usluge. Stoga je ovaj Odjel, Psihijatrijske bolnice Ugljan, i svojevrstan otočki hospicij.

Danas, nakon uspostave djelatnosti samog Odjela, dobila se dobro ustrojena jedinica na kojoj se skrbi u značajno poboljšanim uvjetima u odnosu od ranije. Odjel je arhitektonski promijenjen nakon čega se dobila i tiha soba koja se može po potrebi pretvoriti i u spavaonicu i tako omogućiti 24 satnu prisutnost obitelji palijativnih pacijenata. Nabavljeni su novi kreveti. Na odjelu rade tri liječnika (specijalist psihijatar sa edukacijom iz područja palijativne medicine, specijalizanat sa područja psihijatrije i internist), dvije diplomirane sestre sestrinskog smjera, 12 medicinskih sestara, fizioterapeut, i tri spremačice. Primjenjuju se sve dostupne mjere i metode palijativne skrbi.

U sklopu ambulantnog rada, kroz ambulante Psihijatrijske bolnice Ugljan u Zadru, ostvaruje se i dostupnost liječenja i skrbi ove populacije unutar šire zajednice. U prostorima ambulanti održavati će se i Alzheimer Caffe kao oblik dodatne psiho-edukativne pomoći pacijentima oboljelim od demencija, i njihovim obiteljima.

Psihijatrijska bolnica Ugljan te ovaj Odjel postulirali su se kao proaktivni sudionik pružanja psihijatrijske i palijativne skrbi, te psihološke pomoći pacijentima i njihovim obiteljima. Na području pružanja palijativne skrbi zauzeli smo lidersku poziciju u Županiji i na području cijele Dalmacije. U daljnjoj perspektivi razvoja vidimo se također kao edukacijski centar, nastavna baza, aktivni županijski i nacionalni primjer dobre prakse, te centar izvrsnosti na ovom području.

Skip to content