Odjel bolničke ljekarne

Voditelj odjela: Luka Markulin, mag. pharm.

Tel: 023/208-211

U sklopu Psihijatrijske bolnice Ugljan djeluje Bolnička ljekarna čiji začeci sežu u davnu  1958. godinu  stvaranjem najprije depoa lijekova. Razvojem bolnice, širenjem kapaciteta te napretkom farmakoterapije neprestano se povećavao promet lijekova i ostalog medicinskog materijala te se razvijala i ljekarnička djelatnost.

Ljekarna je zatvorenog tipa što znači da služi isključivo potrebama organizacijskih jedinica bolnice.

U našem svakodnevnom radu prema pravilima dobre ljekarničke prakse

  1.  nabavljamo, primamo, čuvamo na zalihama i opskrbljujemo lijekovima, potrošnim materijalom, stomatološkim materijalima, dijagnostičkim testovima i reagensima odjele, ambulante i medicinsko-biokemijski laboratorij
  2.  izrađujemo magistralne i galenske pripravke prema potrebi pojedinih pacijenata ili čitavih odjela
  3.  pratimo potrošnju lijekova i medicinsko potrošnog materijala po odjelima čime se želi utjecati na odgovorniju i ekonomičniju potrošnju lijekova sve s ciljem poboljšanja terapijskoh ishoda kod bolesnika
  4.  provodimo zakonske propise o javnoj nabavi što podrazumijeva izradu plana godišnje potrošnje lijekova i medicinskog potrošnog materijala, pripremu natječajne dokumentacije, izbor najpovoljnijih ponuđača te provođenje potpisanih ugovora o nabavi
  5. savjetujemo medicinsko osoblje jer raspolažemo točnim i najnovijim podacima o lijekovima temeljenim na stručnoj literaturi, aktualnim bazama podataka kao što je Lista lijekova HZZO-a, trenutnoj dostupnosti na tržištu  i ostalo te pratimo novosti s područja lijekova kroz suradnju s Hrvatskom ljekarničkom komorom, Hrvatskim farmaceutskim društvom te pradstavnicima farmaceutskih tvrtki koje posluju u Republici Hrvatskoj
  6. surađujemo s drugim zdravstvenim djelatnicima bolnice u Povjerenstvu za lijekove te po pitanju bolničkih infekcija
  7. godišnje dostavljamo obvezna izvješća o potrošnji lijekova HALMED-u

 

 

 

Europske-izjave-o-bolnickom-ljekarnistvu

Skip to content