Nekoliko činjenica o našoj ustanovi

Psihijatrijska bolnice Ugljan zdravstvena je ustanova koja ima bogato iskustvo i tradiciju u provođenju zdravstvene zaštite psihičkog zdravlja ljudi. Bolnica je smještena na jednom od najljepših dalmatinskih otoka, u istoimenom mjestu otoka Ugljana. Ukupna površina bolnice je 141.648 m2. Kroz sve etaže svog liječenja može obuhvatiti i do 483 ljudi dnevno, a s kapacitetom od 483 kreveta, tijekom jedne godine liječenjem je obuhvaćeno oko 1.070 pacijenata.

U liječenju pacijenata primjenjuju se vrlo široka paleta terapija: od liječenja lijekovima, psihofarmakoterapije, preko individualne i grupne psihoterapije te socioterapije u užem i širem smislu do radno okupacionih tehnika, a sve sa svrhom da se ljudima omogući da, uz liječenje, postigne ugodu koja mu u vanjskom svijetu nedostaje.

Skip to content