Odjel znanstveno istraživačkog rada i suradnih organizacijskih jedinica

Voditelj odjela:

Tel: 023/208-278

Odsjek za psihologiju

 

Psiholozi zaposleni u PB Ugljan djeluju u sklopu Odsjeka za psihologiju. Prvi psiholog (Marko Jukić) u bolnici je zaposlen krajem 1969. godine te je bio jedini do 1974. godine kada je zaposlen još jedan. Odsjek djeluje od 1990. god. kao zasebna radna jedinica u sklopu Odjela znanstveno istraživačkog rada i suradnih organizacijskih jedinica. U radu psiholozima pomažu i koordinator u Odjelu za znanstveno istraživački rad te administrator u Odsjeku za psihologiju. Učestalo se provodi i vježbenički staž nakon završenog studija psihologije, kao i praktikumi iz psihodijagnostike za studente završne godine, sve pod paskom mentora. Rad psihologa je vezan u najvećoj mjeri za psihodijagnostičke obrade  i psihoterapijski angažman na pojedinim bolničkim odjelima. Pored toga, psiholog provodi savjetodavni rad te psihosocijalnu edukaciju za prilagodbu na zdravstveno stanje. Također, provodi znanstvena istraživanja te piše znanstvene radove. Kontinuirano se profesionalno usavršava – Postdiplomski specijalistički studij iz kliničke psihologije, edukacije iz različitih psihoterapijskih pravaca, razni edukacijski tečajevi iz specifičnog područja kliničkog djelovanja.

 

Odsjek za socijalnu službu

 

U Psihijatrijskoj Bolnici Ugljan socijalni radnici su na raspolaganju pacijentima i njihovim obiteljima, od prijema pa sve do otpusta, pri čemu se nastoji pružiti cjelovita socijalna usluga. Uloga socijalnog radnika je višestruka, a naglasak je stavljen na rehabilitaciju pacijenta te njegovu uspješnu integraciju u zajednicu. U tom kontekstu socijalni radnik obavlja slijedeće poslove:

 

 • sudjelovanje prilikom prijema pacijenata,
 • zaštita prava i interesa osoba s duševnim smetnjama,
 • suradnja s Centrima za socijalnu skrb, obiteljima pacijenata i skrbnicima,
 • pribavljanje socijalne anamneze,
 • pribavljanje suglasnosti za hospitalizaciju,
 • pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi (socijalno zbrinjavanje, ostvarivanje novčanih naknada),
 • reguliranje zdravstvene zaštite,
 • asistencija pri izradi osobnih iskaznica,
 • izdavanje potvrda o liječenju,
 • pokretanje postupka za ostvarivanje mirovine i drugih materijalnih prava,
 • organiziranje odlazaka u banku i poštu,
 • provođenje psihosocijalne rehabilitacije (individualni i grupni rad),
 • trening socijalnih vještina,
 • sudjelovanje u provođenju smjernica  zadanih od Ministarstva,
 • pribavljanje odjeće i obuće (suradnja s udrugama, Caritasom i Crvenim Križem),
 • sudjelovanje u organiziranju društvenih manifestacija,
 • sudjelovanje u kreiranju i prijavi  projekata na natječaje,
 • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu,
 • pomoć pri organiziranju sahrane,
 • organizacija otpusta s liječenja,
 •  i ostale stručne  poslove.

 

 

Odsjek za radnu terapiju i rehabilitaciju

 

 

U Psihijatrijskoj bolnici Ugljan postoji duga tradicija radne terapije. Od samog osnutka Bolnice prepoznata je važnost i uloga radnog terapeuta u liječenju osoba s duševnim smetnjama. Uključivanjem u radnu terapiju, pacijentima se pruža holistički pristup liječenja.  Sudjelovanje na radnoj terapiji ima pozitivan učinak na zdravlje pacijenata,  a manifestira se kroz smanjivanje pasivnosti, asocijalnosti, jačanje samopouzdanja, osnaživanje, omogućavanje razvijanja i širenja interesa, pomaže pri uspostavi kontakta i izgradnji socijalnih mreža, podiže raspoloženje te općenito podiže kvalitetu liječenja.

U tom kontekstu radni terapeuti planiraju slobodno vrijeme pacijenta, te kreiraju radionice prema sposobnostima pacijenata.

 

Neke od usluga koje provodi Odsjek za radnu terapiju i rehabilitaciju su:

 

 • trening životnih vještina
 • likovna terapija
 • dramska terapija
 • glazbena terapija
 • literarna terapija
 • sport i rekreacija
 • hortikulturalna terapija
 • informatička radionica

 

 

 

Odsjek stručne knjižnice i knjižnice namijenjene bolesnicima

 

Psihijatrijska bolnica Ugljan osnovana je 1.rujna 1955. godine, a tijekom te i sljedeće godine (1955/1956) bilježimo i početak osnivanja knjižnice. Fond knjižnice se povećavao tijekom godina. U knjižnici se nalazi ukupno 5964 naslova (stručna 3131, beletristika 2833) i 48 naslova časopisa. Bolnica je pretplaćena na domaće i strane časopise. Časopisi su usko specijalizirani, vezani su za područje psihijatrije, psihologije, neurologije, socijalne medicine, alkoholizma i sl. Liječnicima i drugom stručnom osoblju dostavljaju se razni tematski prijevodi (studije iz stručnih časopisa)  pretežito s engleskog jezika. U knjižnici radi 1 djelatnik, a korisnici knjižnice su djelatnici Bolnice kojima je na raspolaganju stručna građa. Stručna knjižnica je dragocjen izvor podataka medicinskim djelatnicima i ostalom stručnom osoblju za pripremanje stručnih radova i daljnje usavršavanje, a pacijenti čitaju beletristiku u terapijske svrhe.

Skip to content