O nama

Psihijatrijska bolnica Ugljan zdravstvena je ustanova koja ima bogato iskustvo i tradiciju u provođenju zdravstvene zaštite psihičkog zdravlja ljudi. Bolnica je smještena na jednom od najljepših dalmatinskih otoka, na otoku Ugljanu u istoimenom mjestu ovog otoka. Ukupna površina bolnice je 141.648 m2. Kroz sve etaže svog liječenja može obuhvatiti i do 483 ljudi dnevno, a s kapacitetom od 483 kreveta, tijekom jedne godine liječenjem je obuhvaćeno oko 1070 pacijenata.

U liječenju pacijenata primjenjuju se vrlo široka paleta terapija: od liječenja lijekovima, psihofarmakoterapije, preko individualne i grupne psihoterapije te socioterapije u užem i širem smislu do radno okupacionih tehnika, a sve sa svrhom da se ljudima omogući da, uz liječenje, postigne ugodu koja mu u vanjskom svijetu nedostaje. Krajnji cilj predstavlja resocijalizacija bolesnika, tj. njegov povratak u obitelj, na radno mjesto i u društvu kao aktivnog, ravnopravnog i kompetativnog člana.

Liječnici su u stalnom dežurstvu 0-24 sata (radno vrijeme u smjeni). Zaposleno je ukupno 300 djelatnika. 209 zaposlenika su djelatnici medicinske struke i zdravstveni suradnici. Zaposleno je 13 liječnika specijalista-psihijatara i 108 medicinskih sestara/tehničara. Liječenje se provodi i kroz odjel Dnevne bolnice, koja ima kapacitet od 20 stolaca. U Dnevnoj bolnici zaposlen je 1 liječnik specijalist-psihijatar i 1 medicinska sestra.

Medicinski odjeli rade u tri smjene tijekom 24 sata. Psihijatrijska bolnica Ugljan paviljonskog je tipa i u 6 samostojećih objekata smješteno je 12 odjela i Dnevna bolnica.

U dosadašnjem radu PB Ugljan je uspješno surađivala sa sljedećim bolnicama, a ta će se suradnja nastaviti i dalje u budućnosti.

Skip to content